loader image
Doğanın Sağlık Formülü Seni Bekliyor

İksir
Organik
Sodra
Yemeklik

Gizlilik ve Güvenlik

Değerli SORUMLU MİLAS UYKU VADİSİ TARIMSAL ÜRTM. İŞL. PAZ. KOOP. Üyesi,

SORUMLU MİLAS UYKU VADİSİ TARIMSAL ÜRTM. İŞL. PAZ. KOOP., müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir.

SORUMLU MİLAS UYKU VADİSİ TARIMSAL ÜRTM. İŞL. PAZ. KOOP. sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında sadece SORUMLU MİLAS UYKU VADİSİ TARIMSAL ÜRTM. İŞL. PAZ. KOOP. bünyesinde kullanılmaktadır.

SORUMLU MİLAS UYKU VADİSİ TARIMSAL ÜRTM. İŞL. PAZ. KOOP., üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

SORUMLU MİLAS UYKU VADİSİ TARIMSAL ÜRTM. İŞL. PAZ. KOOP., e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır.

Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, SORUMLU MİLAS UYKU VADİSİ TARIMSAL ÜRTM. İŞL. PAZ. KOOP. müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla SORUMLU MİLAS UYKU VADİSİ TARIMSAL ÜRTM. İŞL. PAZ. KOOP. iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde SORUMLU MİLAS UYKU VADİSİ TARIMSAL ÜRTM. İŞL. PAZ. KOOP. veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin SORUMLU MİLAS UYKU VADİSİ TARIMSAL ÜRTM. İŞL. PAZ. KOOP. arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Üyelerimiz, SORUMLU MİLAS UYKU VADİSİ TARIMSAL ÜRTM. İŞL. PAZ. KOOP.’ye başvurarak kendisiyle ilgili;

Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

SORUMLU MİLAS UYKU VADİSİ TARIMSAL ÜRTM. İŞL. PAZ. KOOP., yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Talebe konu işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.